Phú Quý tourist
Phú Quý
Phú Quý Travel
Công trình của Hội Sinh viên Việt Nam

Lịch sử phát triển

 • Tổng quan về lịch sử hình thành và văn hóa huyện Phú Quý

  Ngày đăng: 31/05/2017 Lượt xem: 1.260
  trong suốt mấy ngàn năm qua, con người đã liên tục sinh sống trên đảo Phú Quý, từ Sa Huỳnh qua Chămpa đến người Việt. Quá trình sinh sống các dân tộc Chăm, Kinh, Hoa đã đoàn kết, gắn bó với nhau tạo nên một bản sắc văn hóa riêng tại địa phương. Quá trình nghiên cứu khảo cổ học trên đảo Phú Quý phát hiện được nhiều hiện vật khảo cổ thời tiền sơ sử, chứa đựng nhiều thông tin quan trọng của đời sống xã hội, của các nền văn hóa và các thế hệ người sống trên đảo suốt mấy ngàn năm qua.
  Chi tiết
 • Kinh tế biển Phú Quý - Thực trạng và giải pháp

  Ngày đăng: 31/05/2017 Lượt xem: 578
  Là một trong 11 huyện đảo của cả nước, huyện Đảo Phú Quý từ bao đời nay trực tiếp chịu ảnh hưởng của biển, sống nhờ và phát triển dựa vào các hoạt động kinh tế biển; mặt khác, nằm giữa biển Đông, Phú Quý có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của tỉnh và cả nước, nên việc phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ, yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay
  Chi tiết
 • Tình hình kinh tế - xã hội Huyện Phú Quý chặng đường sau 30 năm

  Ngày đăng: 31/05/2017 Lượt xem: 940
  Nhìn lại quá trình phát triển 30 năm của huyện nhà (1977 - 2007) có thể nhận thấy sự thay đổi về kinh tế - xã hội hết sức ngoạn mục, từ những năm đầu thành lập huyện hết sức khó khăn nhưng đến nay rất đáng tự hào. Do đặc điểm là một huyện đảo, xa đất liền, những năm đầu thành lập kết cầu hạ tầng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản không có gì đáng kể. Sản xuất nông nghiệp trong điều kiện đất xấu, ít và không chủ động tưới tiêu nên sản lượng lương thực đạt rất thấp, thu hoạch hàng năm chỉ đạt xấp xỉ 300 tấn (bình quân đạt 13 tạ/ha), hàng năm tỉnh phải chi viện từ 1.000 đến 1.200 tấn lương thực mới đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; Ngư nghiệp chỉ có 215 thuyền các loại; trong đó có trên 80% là thuyền có công suất nhỏ từ 3 - 23CV, sản lượng đánh bắt hải sản khoảng 280 tấn/năm; lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các ngành phục vụ sản xuất đời sống của nhân dân còn nhiều hạn chế.
  Chi tiết
 • 30 năm hoạt động và trưởng thành của Hội đồng nhân dân 2 cấp huyện và xã

  Ngày đăng: 31/05/2017 Lượt xem: 488
  Kể từ khi thành lập huyện đến nay, HĐND huyện và HĐND 3 xã đã qua 9 nhiệm kỳ hoạt động (từ nhiệm kỳ thứ nhất: 1977 - 1979 đến nhiệm kỳ thứ 9: 2004 - 2009).
  Chi tiết