Phú Quý tourist
Phú Quý
Phú Quý Travel
Công trình của Hội Sinh viên Việt Nam

Lễ hội

  • Cổ lệ giao phiên rước sắc của người Phú Quý

    Ngày đăng: 03/06/2017 Lượt xem: 424
    Hàng trăm năm nay, tục giao phiên rước sắc không chỉ gói gọn trong một lễ nghi tín ngưỡng dân gian, mà nó còn là một ngày hội lớn của toàn dân, là nơi cho tình làng nghĩa xóm được nhân lên khi cùng tri niệm công đức tiền nhân đã có công khai lập xóm làng, bảo vệ biên cương lãnh thổ. Đến đó để gửi gắm khát vọng và ước muốn về một cuộc sống yên bình, no đủ trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương huyện đảo.
    Chi tiết